im Inhalt hoch scrollen im Inhalt runter scrollen

Kancelaria:

Obecnie kancelaria znajduje się dokładnie pomiędzy dzielnicami Schöneberg i Wilmersdorf: granica między tymi dwoma dzielnicami przebiega przez budynek kancelarii. Pierwsza siedziba kancelarii znajdowała się w Berlinie-Halensee (od 2003 roku), potem przenieślismy się na krótki okres czasu do dzielnicy Reinickendorf, czyli byłego sektora francuskiego w Berlinie.

Studiowałam prawo niemieckie i francuskie niedaleko granicy francuskiej w Saarbrücken na Uniwersytecie Saarlandu oraz w Centre Juridique Franco-Allemand CJFA. Poźniej studiowałam także poza granicami Niemiec - na Uniwersytecie w Salamance w Hiszpanii.

Aplikację adwokacką odbyłam w Berlinie, tutaj również złożyłam państwowy egzamin prawniczy II stopnia. Równolegle z rozpoczęciem działalności adwokackiej, podjęłam studia w Szkole Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (działającej we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim). W tym czasie zewnętrzna granica UE przesunęła się na wschód, otwierając pole do działania także po drugiej stronie Odry. Obecnie pełnię funkcję referenta krajowego do spraw Polski w Forum Młodych Adwokatów (Forum Junge Anwaltschaft FJA) w Niemieckim Stowarzyszeniu Adwokatów (Deutscher Anwaltsverein).

Ponadto jestem członkiem Niemiecko-Francuskiego Stowarzyszenia Prawniczego (DFJ e.V.) i byłam stypendystką International Bar Association (IBA).

Ukończyłam specjalistyczne kursy z dziedziny prawa spadkowego i podatkowego, udzielałam porad prawnych na rzecz organizacji użyteczności publicznej, a obecnie poszerzam swoje kompetencje międzykulturowe utrzymując wielorakie kontakty z instytucjami w kraju i zagranicą oraz grupami działającymi na miejscu w Berlinie.