im Inhalt hoch scrollen im Inhalt runter scrollen

Zakres działalności kancelarii:

Prawo spadkowe:

 • Spisywanie testamentu
 • Roszczenia z tytułu zachowka
 • Doradztwo z zakresu optymalizacji wysokości podatków od spadków i darowizn
 • Przewidywana kolejność dziedziczenia
 • Spory na tle wspólności majątku spadkowego

Prawo rodzinne:

 • Rozwody
 • Prawo zarejestrowanych związków partnerskich
 • Umowy partnerskie
 • Umowy małżeńskie
 • Sprawy o potwierdzenie lub podważenie ojcostwa
 • Prawo do opieki nad dzieckiem
 • Prawo rodziców do kontaktu z dzieckiem
 • Sprawy alimentacyjne
 • Ogólne poradnictwo z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego