im Inhalt hoch scrollen im Inhalt runter scrollen

Przegląd działów prawnych oraz zakresu działalności kancelarii:

Zagadnienia związane z sukcesją w firmie:

 • Optymalizacja wysokości podatków od zysku poza prowadzoną działalnością gospodarczą w przypadku spadków i darowizn

Umowy małżeńskie dla przedsiębiorców:

 • Zmodyfikowana wspólnota dorobku majątkowego
 • Rozdzielność majątkowa małżeńska z wyrównaniem dorobków

(Międzynarodowe) Prawo umów:

 • Windykacja wierzytelności w kraju i zagranicą
 • Składanie wniosków o zwrot podatków naliczonych w krajach Unii Europejskiej
 • Prowadzenie księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób wykonujących zawód wolny

Inwestycje w Polsce:

 • Nabywanie nieruchomości w Polsce

Ochrona praw autorskich:

 • Prawo znaków towarowych
 • Dochodzenia w sprawach znaków towarowych
 • Rejestrowanie znaków towarowych
 • Prawo wzorów zdobniczych
 • Rejestrowanie wzorów zdobniczych
 • Ochrona praw autorskich projektantów wzorów zdobniczych

Prawo kultury i sztuki:

 • Ochrona praw autorskich
 • Umowy o przeniesienie prawo autorskich
 • Prawa projektantów
 • Prawo wydawnicze
 • Prawo do cytowania
 • Ochrona tytułów
 • Fundusz socjalny zrzeszający artystów
 • Zakładanie działalności gospodarczej dla artystów
 • Prowadzenie księgowości dla osób wykonujących zawód wolny
 • Dziedziczenie praw autorskich oraz licencji